Infokanal® online hjelp

StartInstallasjonWeb-sidenAdmin på NettFjernstyringAvtaler

HjemSiteCampaignsFilesArea/ZonesNewsFillersModulesPortalTV/Video

Kommentar

"Her er brukermanualen for administrasjonssidene for Infokanal AV".

"Du må logge deg inn fra Hovedsiden på nett, for å komme inn på sidene".


"Se menyen over til høyre
for flere emne om hjelp".


"For øvrige spørsmål,
send e-post til oss på: post@infokanal.com".

 

 

STØRRELSER

"Du kan enkelt regne ut hvilke størrelser du skal bruke på annonser i vinduene ut fra innstillingene i
Ik-Config.(konfigurasjons- programmet for InfokanalAV".

"Standard er 20/80 + 20/80. Det vil si at nyhetene bruker 20 % av skjermen og at Ads2 bruker 20 % av skjermen".

"Når du skal regne ut størrelsene må du ta utgangspunkt i skjermoppløsningen du har valgt på din PC. Bruk prosentverdiene og trekk fra én piksel for skillelinje".

"For å redusere pikselering og øke bildekvaliteten, kan du øke størrelsesforholdene proporsjonalt".

STANDARD 4/3 (1024x768)

Ads1: 1024x768
Ads2: 316x960
Ads3: 1742x306

STANDARD 16/9 (1280x768)

Ads1: 1280x768
Ads2: 395x960
Ads3: 2178x306

"Dersom du ikke bruker ads2, må du regne ads1 med 100 % uten fratrekk for skillelinje horisontalt".

STANDARD 16/9 (1280x768)

Ads1: 1366x613
Ads3: 7178x306

 

Administrasjon av dine skjermer

Start

Her er oversikten over hva som må gjøres for deg som ny bruker av infokanal. Disse punktene må du gjennom før du setter systemet i drift og installerer programvaren på klientmaskinene.

Med klientmaskiner menes PC-er som er eller vil bli tilkoplet skjermene du vil styre.

Vi har laget to menyer over. Hovedmeny (med store knapper øverst) og Undermeny (med små knapper under hovedmenyen).

Undermenyen er satt opp med samme menypunkter som i administrasjonsportalen, slik at det skal bli enkelt å finne frem.


INFOKANAL
Det er tre ved standard oppsett i Infokanal AV (Audio Video). Ads 1 som er hovedreklame vinduet, Ads2 som er et mindre reklamevindu og Ads3 som er nyhetsvinduet.

EKSEMPEL:
Slik kommer du i gang med Infokanal AV:

1. Gå til "Site->Settings" til venstre i menyen. Legg inn dine data.
For detaljert beskrivelse av hvert punkt, se "site" i undermenyen over.

2. Gå til "Area/Zones" og legg inn dine områder "Area" og tilhørende soner "Zones".
For detaljert beskrivelse av hvordan dette fungerer, se "Area/Zones" i undermenyen over.

3. Gå til "News" i menyen og legg inn de ønskede RSS-feeder til aktuelle "Areas".
For detaljert beskrivelse av hvordan dette fungerer se "News" i menyen.

PS: Dersom du har spesielle ønsker om RSS-feeder til et område "Area", kan du søke om å få lagt denne til ved å sende en forespørsel til post@infokanal.com.

4. Gå til "Portal" i menyen og rediger innholdet på den tilhørende web-siden under www.infok.no.
For detaljert beskrivelse av hvordan dette fungerer se "Portal" i undermenyen over og "Web-siden i hovedmenyen".

5. Gå til "Files" i menyen og last opp dine annonser og medialenker (Mediacashe).
For detaljert beskrivelse, se "Files" i undermenyen over.

6. Gå til "Campaigns" i menyen og legg inn dine annonser og medialenker (Mediacache) i de Soner som og i det tidsrommet man ønsker.
For detaljert beskrivelse, se "Campaigns" i undermenyen over.

7. Gå til "Fillers" i menyen og merk de fillers som er ønsket brukt. Alle annonsene som legges inn kjøres normalt hver 10 minutter. Den tiden som ikke blir brukt av annonser brukes av fillers.
For detaljert beskrivelse, se "Fillers" i undermenyen over.

8. Registrer deg som bruker på www.logmein.com (free).
For detaljert beskrivelse om hvordan dette bør gjøres, se "Fjernstyring" i hovedmenyen.

9. Installer Infokanal AV programvaren på klientmaskinen. Du må her legge inn riktig brukernavn og passord for at din konto i Infokanal skal kunne fungere.

Installer og registrer klientmaskinen på LogMeIn. Alle klientmaskinene må registreres her for at du skal kunne fjernstyre disse. Du kan bruke gratisutgaven av LogMeIn (Free).

PS: Du kan også overvåke dine klientmaskiner ved å gå til "Screenshots" under "Site" i menyen. Nye bilder lastes opp minimum to ganger i timen.
For detaljert beskrivelse se "Site" i undermenyen over.


MERK:
Vær vennligst å se gjennom denne hjelpesiden før en tar kontakt for ytterligere hjelp. Det kan også være smart å få hjelp av andre på stedet som har generell kunnskap om PC, nettverk og web. Det meste skal være selvforklarende. Denne hjelpesiden er laget for systemansvarlig hos Partner som ikke sitter inne med nødvendig kunnskap. Vi minner om at brukerhjelp på
post@infokanal.com bare gjelder for systemadministrator hos Partner. Vi kan ikke garantere svar innen bestemt tidsfrist.