Infokanal® online hjelp

StartInstallasjonWeb-sidenAdmin på NettFjernstyringAvtaler

HjemSiteCampaignsFilesArea/ZonesNewsFillersModulesPortalTV/Video

Kommentar

"Her er brukermanualen for administrasjonssidene for Infokanal AV".

"Du må logge deg inn fra Hovedsiden på nett, for å komme inn på sidene".


"Se menyen over til høyre
for flere emne om hjelp".


"For øvrige spørsmål,
send e-post til oss på: post@infokanal.com".


Administrasjon av dine skjermer

Admin

På disse sidene får du en gjennomgang av alle funksjonene tilgjengelige på administrasjonssidene. Dette gjelder styring av programvaren Infokanal AV.

I menyen over vil du finne linker til sider som presenterer hvert menypunkt på administrasjonssidene.

Under hver av punktene er alle undermenyene forklart med bilder og tekst.

Dersom noe er uklart, send gjerne en henvendelse om dette på e-post til post@infokanal.com. Vi vil bestrebe oss for å lage denne online hjelpeløsningen så god og som mulig.

Forøvrig vil vi anmode om å bruke denne online løsningen og ved egen hjelp finne svar på spørsmål, før en eventuelt tar kontakt. Med et stadig økende antall brukere kan svartiden bli lengre en ønsket.

STARTSIDEN:
Når du logger på får med en gang oversikt over hvilke annonser som ikke blir kjørt. Det vil da si at det er et problem med å kjøre en annonse på aktuell maskin.

Det kan skyldes at det ikke er installert riktig kodeks på maskinen, eller at selve filen er korrupt.

Ved å høyreklikke på lenken til venstre, kan du laste ned log-filen og åpne denne i Notpad eller lignende. Ved å søke etter meldingen ("her Exclude"), vil du finne file dette gjelder.

Når du har identifisert hvilken fil dette gjelder, må du sjekke at kodeks er installert, eventuelt installere Infokanal kodekpakke. Du kan også slette annonsefilen i mappen "c:\infokanal\ads\" og laste filen ned på nytt, i tilfelle den er korrupt.

Dersom feilen kommer på flere maskiner, kan det tyde på at filen du har på server er korrupt. Da må du sjekke filen og laste den opp på nytt.