Infokanal® online hjelp

StartInstallasjonWeb-sidenAdmin på NettFjernstyringAvtaler

HjemSiteCampaignsFilesArea/ZonesNewsFillersModulesPortalTV/Video

Kommentar

"Her er brukermanualen for administrasjonssidene for Infokanal AV".

"Du må logge deg inn fra Hovedsiden på nett, for å komme inn på sidene".


"Se menyen over til høyre
for flere emne om hjelp".


"For øvrige spørsmål,
send e-post til oss på: post@infokanal.com".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Nedlasting kan du også gjøre fra administrasjonssiden".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Noen maskiner kan be deg om å godkjenne filen med en avkrysning".

 

 

"Root URL feltet finnes bare på HTTP utgaven av Infokanal".

"Dersom du bruker trådløst nettverk, anbefaler vi bruk av HTTP utgaven av Infokanal".

 

 

 

 

 

 

"Normalt installerer du med alle valg".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Det er viktig å skrive inn riktig informasjon".

 

"Husk alltid å klikke [Test Connection] for å sjekke at du har opprettet kontakt".

 

"Dersom nettverkskontakten ikke er opprettet til maskinen vil testen feile".

 

"Use FTP Passive Mode, brukes for kompabilitet med brannmurer og DSL-Modem".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Dersom du endrer på størrelsesforholdet mellom Ads og News vil du også måtte endre størrelsen på annonsene som skal vise på skjermene.

"For å beregne størrelsen på annonsene må du regne ut i forhold til prosentene du velger i forhold til skjermoppløsningen du har valgt. Husk å trekke fra en piksel for skillelinje".


"Du kan velge å bruke dobbel annonsestørrelse i forhold til pikselstørrelse for å øke bildekvaliteten".


PRODUKSJON AV ANNONSER:

Skjermoppløsning
1024x768
80/20 standard


Ads1x1=819x614
Ads2x1=204x614
Ads3x1=1024x153

For høyere bildekvalitet:

Ads1x2=1638x1228
Ads2x2=408x1228
Ads3x2=2048x153

Ads1x3=2457x1842
Ads2x3=612x1842
Ads3x3=3072x459Vil du ha visning som bedre stemmer med visning på flatskjermer i 16:9 format må du ha skjermkort i PC-en med likere oppløsning.


Skjermoppløsning
1280x800
80/20 standard oppsett.


Ads1x1=1024x639
Ads2x1=255x639
Ads3x1=1280x160

 

 

"Video-inngang må være installert før du konfigurerer [Virtual Video Sources]".

 

 

 

 

 

 

 

"Optimal innstilling kan variere fra kort til kort".

 

 

 

 

 

 

"Justering av [Horizontal News Speed] har bare en hensikt ved bruk av eldre maskiner med lite systemresurser. Dette valget akselererer nyhetsvisningen, men kan medføre uklart bilde på noen skjermer".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Med Web-kamera på klientmaskinene kan du alltid se om skjermen står på og hvordan bilde vises".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrasjon av dine skjermer

Installasjon

Før du installerer klientprogramvaren på en PC, må du forsikre deg om at denne er i forsvarlig stand og at ingenting annet er installert på maskinen. Operativsystemet må settes opp på minimumsinstallasjon og det anbefales å deaktivere unødvendige servicer og tilleggsfunksjoner.

Tips om optimalisering av PC-en finner du nederst på denne siden.

PS: Husk å sette maskinen til å starte automatisk etter strømbrudd. Dette setter du opp i Bios (Return to previous state).

TIPS: Det kan også være smart å sette opp administrasjonsområdet på nettsiden før du installerer programvaren på klientmaskinene. Et tips kan også være å skrive ut en sone-oversikt, slik at du til en hver tid har oversikten over hvilke soner som skal brukes.


Du kan starte installasjonsprogrammet for Infokanal AV direkte fra Infokanal-server.
Start -> kjør -> "www.infokanal.no/software/".
Velg programvareversjonen du vil kjøre og last ned.


 

Når programvaren er lastet ned velger du kjør.

EKSEMPEL:

Under installasjonsprosessen vil du få noen valg. I de fleste tilfeller kan du bruke alle.


Run IkPrepare: Dette er en prosess som optimaliserer din PC for noen viktige prosesser i Infokanal.

Add Icons to Quickstart:
Legger oppstartsikonene i hurtigstartmenyen.

Add Icons to Desktop:
Legger oppstartsikonene på skrivebordet.

Start Infokanal on startup:
Setter Infokanal til å starte automatisk når PC-en starter.Mot slutten av installasjonen kommer konfigurasjonspanelet Ik-Config opp. Dette kontrollpanelet for Infokanal kan du også åpne senere for endringer på din konfigurasjon.

Root URL er ikke med i FTP utgaven av programvaren.


IkLite
PS: Dersom du bruker IkLite, er Root URL: http://infokanal.com/iklite/[CustomerNumber]/
Customer Number står på IkLIte web-siden ved innlogging.
Du skal bruke sone1 med IkLite.
Screenshot fra IkLite vil komme opp som Sone1 i Infokanal-web.EKSEMPEL:Dersom ditt nettverk bruker Proxy server, må hu huske å legge inn riktige innstillinger i IkConfig. Husk å krysse av for "Use Proxy" når du har lagt inn nødvendige verdier.

EKSEMPEL:
Husk å klikke på "Test Connection" før du velger "Save & Close" og går videre.

"Later" er bare en knapp du bruker om du senere går inn på Ik-Config og vil gå ut av programmet uten å lagre innstillingene.

Resten av installasjonen består av å installere kodeker og tilleggsprogrammer. Dette bør være selvforklarende. Det anbefales på det sterkeste at alt gjennomføres som foreslått av installasjonsprogrammene.

Dersom du har Web-kamera installert på maskinen, setter du dette opp fra "fanen" "Other". Se "Avanserte innstillinger" under for mer informasjon om Ik-Config.AVANSERTE INNSTILLINGER I IK-CONFIG

ACCOUNT

Under fanen "Account", setter setter du opp kontoinformasjonen for den aktuelle klientmaskinen du nå installerer på.

Pass på at du har riktig sonenummer og et forståelig navn på PC Navn, slik at det blir lett å finne maskinen igjen på oversikter i systemet senere.

Use FTP Passive Mode, brukes for kompabilitet med brannmurer og DSL-Modem.

Scheduler
Her kan definere når på døgnet din maskin skal hente oppdateringer. Dersom du bruker Mobile systemer med gratis nedlasting i enkelte tider av døgnet, kan denne funksjonen spare deg for mye penger!

GENERAL
Under fanen "General" setter du opp hvilken skjermoppløsning som skal brukes. Infokanal vil stille in skjermen og sjekke at innstillingene er riktige, hver gang du starter programmet.

Med "Slideren" kan du justere størrelsesforholdet mellom nyhetsfelt og annonsefelt. Det er ikke anbefalt å endre denne innstillingen med mindre du vil sette maskinen opp til å kjøre horisontal nyhetsvisning. Normalt bruker systemet vertikal visning av nyheter.

Du har på denne "fanen" også muligheten til å fjerne nyhetslinjen helt, samt å åpne opp for lyd fra avspilling av filmklipp i Infokanal.

Det er mye som kan gå galt på en PC i løpet av et døgn. For å øke driftsikkerheten er systemet satt opp til å restarte automatisk hver morgen klokken 05. Du kan ta bort dette valget eller endre tidspunkt om ønskelig.


EKSEMPEL:
ADS
Her kan du om ønskelig, ta bort Ads2-feltet (Lite annonsefelt) fra skjermen. Du kan også regulere med "slideren" hvor stort størrelsesforholdet skal være mellom feltene.

Det er ikke anbefalt å endre på disse verdiene for uerfarne brukere av Infokanal-systemet. Vi gjør oppmerksom på at endring av størrelsesforhold i infokanal også påvirker annonsenes passform på skjermen.

Misc:
Her kan du endre hvor lenge et stillbilde i kjøreplanen skal vise. JPG og PNG bilder vil vise i det antallet sekunder som er definert her. 


Virtual Application Source:
Dersom du vil starte et annet program på maskinen som en del av presentasjonen, må du definere et program og gi dette et "Program name" i systemet.

Klikk "Add" ved "Virtual Video Sources" for å åpne menyen. Bla frem til programmet du vil starte og angi "Program name" (Name i menyen).


EKSEMPEL:
 

Dette "Program name" skriver du inn under "TV/VIDEO -> Setup Program" i menyen på administrasjonssiden for å lage en fil for kjøring av programmet fra Infokanal. Denne filen blir synlig i annonseoversikten når du skal legge inn en kampanje.

Du kan ha flere konfigurasjonsoppsett med forskjellige navn.

Se TV/Video i undermenyen over for mer informasjon om "Program Configuration".
 

Virtual Video Sources:
Dersom du vil starte en visning av en Videokilde fra Videoinngangen, må du først installere en videoinngang og konfigurere denne. Det gjør du under "Virtual Video Sources". Du kan ha flere konfigurasjonsoppsett med forskjellige navn.

EKSEMPEL:

Når du har gått over alle innstillingene kan du klikke på start for å teste videoinngangen. Dersom bildet kommer opp er innstillingene riktige og løsningen er klar til bruk.

PS: For at bildet skal komme opp, må det være koplet en videokilde riktig til videoinngangen og det må være et videosignal med bilde på inngangen.

Husk å sette et navn oppe til venstre i menyen som du kan kjenne igjen og bruke ved oppsett i administrasjonsgrensesnittet.

Du må lage en "TV Setup" i administrasjonsgrensesnittet før visning kan legges in med en kampanje.

Du kan sette opp TV-visning fra hver heltime.

For mer informasjon se TV/Video i undermenyen over.


NEWS
Under fanen for "News" kan du endre nyhetsvisningen og størrelsen på fontene. Du kan også endre hastigheten på nyhetsvisningen.

EKSEMPEL:

Det er to "slidere" for hastighet. En for horisontal visning og en for vertikal visning. Den tredje "slideren" angir hvor mange piksler teksten skal flytte på seg om gangen. Dette gjelder for både horisontal og vertikal visning.

Maskinresursene, skjermkort og prosessor, vil avgjøre hvor raskt teksten beveger seg. Når du installerer systemet får du anbefalte innstillinger for en gjennomsnittelig PC.


OTHER
Under denne "fanen" finner du alle innstillinger som naturlig ikke hører inn under de andre "fanene".

"Show Minimize Button" er et valg for å bruke "Minimize" knappene når du beveger på musa under kjøring av selve programmet.

"Use WebCam Confirmation" er en funksjon du kan bruke for å ta bilde av skjermen dersom du har et web-kamera installert.

"Record Video From WebCam" starter overvåkningskamerafunksjonen. Denne kan du bruke om du har et web-kamera installert.

"WebCam Setup"-knappen åpner menyen for å kople infokanal opp mot web-kameraet. Kameraet må være riktig installert i Windows før du kopler det opp mot Infokanal.

"Keeping Period" er innstillingen for hvor mange dager videoopptakene skal oppbevares på PC-en. Opptakene finner du i en egen mappe under C:\Infokanal på Infokanal klientmaskinen.

"Use Screen Shot" og "Period" er innstillingen for opplastingen av skjermbildekopi. Infokanal tar kopi av det som går ut til skjermen hver periode.

"Start Infokanal on Startup" er valget for om Infokanal automatisk skal starte når maskinen starter.

"Cinema function Space bar start" er funksjonen som setter Infokanal opp for bruk på Kino. Denne funksjonen gjør at Ads1-feltet kommer i fullskjerm og at programmet starter med svart skjerm. Avspilling starter når du klikker på "Space bar". Når kjøreplanen er vist, går skjermen tilbake til svart og setter seg klar for ny start.

EKSEMPEL:
TIPS TIL OPTIMALISERING AV INFOKANAL PC:

Dersom PC-en er blitt brukt til noe annet tidligere, vil vi anbefale at du installerer operativsystemet på nytt og formaterer maskinen i prosessen.

Slett alle programmer som ikke blir brukt
Start -> Innstillinger -> Kontrollpanel -> Legg til fjern programmer
Avinstaller alle programmer som ikke er helt nødvendige.

Min Datamaskin (Høyreklikk) -> Avansert -> Innstillinger -> Visuelle effekter
Velg Tilpass for best ytelse

Skrivebordet (Høyreklikk) -> Temaer
Velg Windows standard

Skrivebordet (Høyreklikk) -> Skjermbeskytter
Velg Ingen. Fjern også strømsparing.

Skrivebordet (Høyreklikk) -> Utseende -> Effekter
Velg "Bruk følgende metode for kantutjevning av skjermskrifter" og "Standard".

Start -> Innstillinger -> Kontrollpanel -> Sikkerhetssenter
Slå av Windows-brannmur og Automatiske oppdateringer.

Start -> Kjør -> "msconfig"
Gå til "fanen" oppstart og deaktiver alle.
PS: Dersom du bruker trådløst nettverk fra maskinen, er det mulig du må la tilhørende program starte med maskinen.

Under tjenester kan du stoppe alle servicer som ikke blir brukt. Det kan være følgende:
Computer Browser, Indexing Service, Fax, Netmeeting..,  Windows Installer, Task Scheduler, Telephony, Terminal Services, Telnet, Securety Senter, Windows Search og Automatiske oppdateringer.

PS: Husk å sette maskinen til å starte automatisk etter strømbrudd. Dette setter du opp i Bios (Return to previous state).