Infokanal® online hjelp

StartInstallasjonWeb-sidenAdmin på NettFjernstyringAvtaler

HjemSiteCampaignsFilesArea/ZonesNewsFillersModulesPortalTV/Video

Kommentar

"Her er brukermanualen for administrasjonssidene for Infokanal AV".

"Du må logge deg inn fra Hovedsiden på nett, for å komme inn på sidene".


"Se menyen over til høyre
for flere emne om hjelp".


"For øvrige spørsmål,
send e-post til oss på: post@infokanal.com".

 

PS: Du må huske å sette opp nyheter når du oppretter nye Area. Alle Area har egne nyheter! Se News i menyen for mer informasjon.

 

 

 

 

 

 

"I oversikten kan du se status til en hver tid og sortere listen ved å klikke på overskriften".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"I stedet for å slette ubrukte soner og områder, kan du deaktivere dem. De blir da ikke tilgjengelige for nye kampanjer".

 

 

 

 

 

 

 

 

"Mange steder ønsker ikke å ha annonser for konkurrerende virksomhet i sine lokaler. Det kan du løse ved å definere sonen med restriksjoner".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Du kan flytte soner til andre områder".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrasjon av dine skjermer

Area/Zones

På disse sidene setter du opp hvilke områder og hvilke soner som skal benyttes. En sone representerer en PC som styrer en skjerm, men det kan også være flere skjermer som styres av en PC.

ADVARSEL: Ikke sette flere PC-er opp på samme Sone. Da vil det oppstå konflikt ved opplasting av systeminformasjon til web-server. Du vil blant annet ikke kunne se systemsjekk bildene fra maskinene. (Site->Screenshots).

ADVARSEL: Sone1 er avsatt til Infokanal LITE. Første sone som kan brukes i Infokanal AV er sone 2!

Når du skal planlegge område (Area) oppdelingen er det viktig å merke seg at du bare kan ha ett nyhetsoppsett for hver Area. Områder som kjører eget innhold kan også være ryddig å sette opp i en egen Area.


EKSEMPEL:
Du lager et nytt område "Area" ved å skrive inn navnet du vil ha på området i feltet "Area name" og klikke på "Add area".

I menyen under kan du gjøre områder inaktive og du kan endre navn på disse områdene.

Når et område er deaktivert kan du ikke legge inn nye kampanjer i disse, men data som er lagt  inn vil ikke bli slettet. Kampanjene vil fortsatt gå som satt opp.


PS: Du kan ikke slette en "Area" etter at den er laget, men du kan endre navn på den og deaktivere den i ettertid.

EKSEMPEL:


Når alle områdene "Area" er satt opp, setter man opp sonene for alle skjermene.

For at konkurrerende virksomheter ikke skal få annonser på sine skjermer, er det viktig å sette opp restriksjoner for visse soner "Trade". Det er bare steder som kan motsi seg konkurrerende reklame du må merke med slike restriksjoner "trade".

De mest vanlige restriksjonene er satt opp. Dersom du må ha flere, må du sende en melding om dette til kundesupport på post@infokanal.com. Merk henvendelsen med "Trade".

"Zone Description" er navnet du vil gi på stedet der denne sonen skal brukes. "Number of screens" er antallet skjermer som er styrt fra PC-en i definert i denne sonen. Du kan redigere sonenavn og skjermantall også ved et senere tidspunkt.

EKSEMPEL:Soner som ikke er i bruk kan du deaktivere. Ved å klikke på "Move" kan du senere flytte en sone til et annet område "Area".


EKSEMPEL:

 

VED BRUK AV FLERE SKJERMER PÅ SAMME PC

Det kan i mange tilfeller være nødvendig å lage et distribusjonssystem - en PC som tilfører skjermsignal til flere skjermer ved hjelp av et distribusjonssystem.

Et enkelt distribusjonssystem kan lages ved hjelp av en distribusjonsforsterker for VGA. En inn flere ut. Med slike løsninger kan du normalt ha skjermkabler på opp til 30 meter uten tap av bildekvalitet. For lengre avstander anbefales VGA over IP. (Blackbox har rimelige løsninger på slikt).

Distribusjonsforsterker for VGA kan du få kjøpt blant annet hos It kompetanse i Lillesand, Norge. Telefon 0047 40224601. E-post: svein@hykkerud.no