Infokanal® online hjelp

StartInstallasjonWeb-sidenAdmin på NettFjernstyringAvtaler

HjemSiteCampaignsFilesArea/ZonesNewsFillersModulesPortalTV/Video

Kommentar

"Her er brukermanualen for administrasjonssidene for Infokanal AV".

"Du må logge deg inn fra Hovedsiden på nett, for å komme inn på sidene".


"Se menyen over til høyre
for flere emne om hjelp".


"For øvrige spørsmål,
send e-post til oss på: post@infokanal.com".

 

 

 

"Sjekk alle feltene før du går videre".

 

 

 

 

"Her kan du sette opp en kampanje for ukedager. Hold nede "Ctrl" knappen på tastaturet for å velge dager".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Mediacache legger du inn
fra Files->Mediacache i menyen"

 

 

PS: Du må ikke bruke "Back" og "Forward" knappene i nettleseren din når du er på Step 2, 3 og 4".

 

 

"For å lage IkLite presentasjoner må du ha en egen IkLite-konto"

 

 

 

 

 

 

 

 

PS: Du må ikke bruke "Back" og "Forward" knappene i nettleseren din når du er på Step 2, 3 og 4".

 

 

"Ads2 og Ads3 er skjult når du velger Ads1 i Step 1".
"Du kan legge så mange filer du ønsker inn i en og samme kampanje. Disse fil da gå sammenhengende som en kampanje på skjermene".


"For eksempel kan du legge inn flere filmtrailere med plakat for kinosenteret før og etter. Dette vil da kjøre på skjermene i den rekkefølge du her angir". 

 

"Du kan ha både en og flere filer i en kampanje. Filene vil kjøres samlet på skjermene".

 

 

PS: Du må ikke bruke "Back" og "Forward" knappene i nettleseren din når du er på Step 2, 3 og 4".

 

 

 

 

 

"Du kan endre rekkefølge på filene dersom du gjør feil".

 

"Du kan ikke endre kampanjen etter at du har gått videre (Next)".

 

 

 

 

 

 

 

"Du kan enkelt redigere kampanjen".

 

 

 

 

 

 

 

 

PS: Du må ikke bruke "Back" og "Forward" knappene i nettleseren din når du er på Step 2, 3 og 4".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS: Du må ikke bruke "Back" og "Forward" knappene i nettleseren din når du er på Step 2, 3 og 4".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Denne oversikten kan du finne igjen under Campaign List etter innleggelse. Denne blir liggende også etter at Kampanjen har gått ut".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ved å klikke på Info får du alle detaljer om din kampanje"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Dersom du sletter en kampanje vil alle kampanjedata bli slettet og annonsen slutter å vise på skjermene fra påfølgende time".

"Annonsen/Filen slettes ikke".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lag en kampanje - legg ut annonse på skjerm

Campaigns->New Campaign

På denne siden får du en gjennomgang av hvordan du legger ut annonser på skjermene og hvordan du kan få oversikt over kampanjer som er laget. Her kan du også få informasjon om prisberegningen som ble gjort.

På den første siden du får opp, må du legge inn de grunnleggende data for kampanjen du skal sette opp.

For å gjøre innleggelse av kampanjer enklest mulig har vi laget fire trinn du skal bla deg gjennom. Etter å ha gjort dine valg fra hver side, trykker du på "Next" nederst på siden.


EKSEMPEL (STEP 1)Betegnelser:

Target: Her velger du hvilket vindu annonsen din skal vise i. Ads1 er hovedvinduet, det store reklamevinduet. Ads2 er det lille vinduet til høyre på skjermen og Ads3 er reklame i nyhetsvinduet. Annonser som legges inn her kommer på skjermen etter at alle nyhetsinnslagene er vist.

# Times: Infokanal er basert på at annonsene viser en gang hver 10 minutter. Dersom du vil ha hyppigere visninger kan du øke antallet i dette valget. 9 betyr en gang i minuttet. Antallet du velger fordeles utover hele tidsperioden.

For eksempel: Dersom du velger # Times 4, vil annonsen vise hver 2 minutt og 30 sekunder (10 delt på 4) i gjennomsnitt. Tidsintervallene vil variere noe avhengig av materialet som ligger inne fra før.

Trade: Det er erfaringsmessig visse utplasseringssteder (der skjermene er montert) som ikke ønsker annonser for konkurrerende virksomhet. Alle soner (skjermplasseringer definert i systemet) må om det skal være restriksjoner defineres i henhold til dette. Når du legger inn en kampanje må du også definere hvilke kategori annonsen ikke skal vise i. Prisen vil i beregningen bli redusert i henhold til dette.

From og To: Du må velge når kampanjen skal starte og når den skal avsluttes. Du kan velge både dato og klokkeslett.

Days: Her kan du sette opp en kampanje for ukedager. Hold nede "Ctrl" knappen på tastaturet for å velge dager.


Når du er ferdig klikker du på "Next" nederst på siden, dermed kommer du til STEP 2.


EKSEMPEL (STEP 2)
På steg to skal du sette opp hvilke fil(er)/annonse(r) som skal inngå i kampanjen.

Det kommer opp to mapper:
Ads1 - dette er de filene som er lastet opp til filarkiver (fra "Files" i menyen).
Mediacache - dette er filer som ligger tilgjengelig på andre servere. Dette vil typisk være filmtrailere.
IkLite - dette er presentasjoner laget i IkLite kontoer. Disse kan vises som annonser.

Du må klikke på (+) symbolet ved den mappen du vil åpne for å se innholdet:


EKSEMPEL:


For å velge fil(er) "klikker" du på filen og drar den over i det gråe feltet til høyre.


EKSEMPEL:

Etter at filen(e) er lagt over i høyre vindu, vil du få en liste med valgte filer på høyre side


EKSEMPEL:

Ved innleggelse av flere filer, kan du velge rekkefølge på filene i kampanjen. Du kan også slette filer fra listen.


EKSEMPEL:Du kan endre rekkefølge på filene ved å klikke på en av knappene merket "Switch". Disse vil da endre navn til "Select". Det betyr at du nå skal klikke på den filen du vil flytte.


EKSEMPEL:
Når du da velger en fil, vil denne linjen bli fremhevet og menyen blir endret fra "Select" til "Insert". Du skal nå klikke på den plasseringen du vil at filen skal inn på.

EKSEMPEL:
Når du da velger plassering vil redigeringen du har gjort være gjennomført.

EKSEMPEL:PS: Vi gjør oppmerksom på at dette med å endre rekkefølge bare er en mulighet som du kan benytte deg av dersom du vil endre på det du har lagt over. Du må på ingen måte benytte denne redigeringsfunksjonen for å legge ut kampanjen.


Når kampanjefilen(e) er valgt og eventuelt satt i den rekkefølge som er ønsket, "klikker" man på "Next" nederst på siden, som bringer deg til STEP 3.

EKSEMPEL (STEP 3):
Det er her du velger hvilke skjermer kampanjen skal vises på. Du kan velge et helt område (Area) ved å klikke i rutene merket med navnet for området (Area).

Ved å klikke på (+) ved siden av hvert område (Area) får du se alle skjermene som er tilordnet dette området (Area).

Du velger skjermer ved å merke av i feltet ved skjermen(e) (Sone) eller hele området (Area).

Check price: Ved å "klikke" på denne knappen, får du en oversikt over hva det vil koste kunden å kjøre den angitte kampanjen - før rabatt. Dette gir deg mulighet for å korrigere før du går videre til siste "Step".


Når valg er gjort går du videre ved å "klikke" på "Next" nederst på siden. Dermed kommer du til siste "step" - STEP 4.


EKSEMPEL (STEP 4)


Her får du oversikten med en bekreftelse på den kampanjen du nå har satt opp. Dersom denne er grei, "klikker" du på "Campaign is OK". Dermed legges din kampanje inn på angitte skjermer.

PS: Vi gjør oppmerksom på at kjøreplanene i Infokanal systemet oppdateres på toppen av timen hver time. Din kampanje vil tidligst vise på skjermen på heltime.

Antallet kjøringer angitt i kampanjen vil alltid stemme i kampanjeperioden. Ledig tid blir benyttet av "Fillers". Se fillers i undermenyen over.Campaigns->Campaign List

Her finner du oversikten over alle kampanjene som er laget på din bruker. Oversikten fra STEP 4 over kan du hente frem fra alle kampanjene.

Ved å klikke på "Info" kan du se annonsen i et eget vindu som kommer opp.

Du sletter en kampanje ved å velge "Delete". Kampanjen vil da bli tatt ut på alle skjermer fra neste heltime.

PS: Noen filer må lastes ned til lokal maskin før visning og dette kan ta litt tid - avhengig av din linjekapasitet.

Oversikten er delt opp i aktive og inaktive kampanjer. Du kan legge kampanjer inn igjen ved å klikke på "Reactivate" fra inaktiv oversikten.


EKSEMPEL:

Campaigns->Edit Zone

Du kan redigere hver enkelt sone på et senere tidspunkt om du skulle ønske det. Da går du enkelt inn på Campaign og Edit Zone. Her kan du endre rekkefølgen til kampanjene og om nødvendig sletteb kampanjer kun i denne sonen.

EKSEMPEL:
Du må velge Edit på den sonen du vil redigere. Da vil du få opp kjøreplanen for den aktuelle sonen - klar til redigering.

Du kan redigere alle ads-kategoriene hver for seg.


EKSEMPEL:


Campaigns->Available time

Her kan du på en enkel måte få oversikten over hvor mye ledig tid det er i dine soner. Du får oversikt over alle ads-slottene.


EKSEMPEL: