Infokanal® online hjelp

StartInstallasjonWeb-sidenAdmin på NettFjernstyringAvtaler

HjemSiteCampaignsFilesArea/ZonesNewsFillersMusicPortalTV/Video

Kommentar

"Her er brukermanualen for administrasjonssidene for Infokanal AV".

"Du må logge deg inn fra Hovedsiden på nett, for å komme inn på sidene".


"Se menyen over til høyre
for flere emne om hjelp".


"For øvrige spørsmål,
send e-post til oss på: post@infokanal.com".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrasjon av dine skjermer

Music

Musikk i butikk er et populært konsept med Infokanal. Her kan du legge opp musikk for avspilling fra Infokanal klienten.

Husk Enable Music Playback i programvaren IkConfig -> Other

Du laster opp og lager spillelister fra denne menyen.


Music -> Upload Music

Bla gjennom på din maskin og last opp den musikken du vil spille av på systemet. Skriv inn Artistnavn og Sang, slik at det blir enkelt å finne filen igjen i oversikten senere.


 


Music -> View Uploaded Music

Her finner du oversikten over den musikken du har lastet opp. Herfra kan du lytte til lydfilene og slette dem.Music -> Create New Playlist

For å få spilt musikken av på klientmaskinen må du lage en spilleliste og velge hvilke soner denne skal spille av i.

TIPS: Bruk et navn på spillelisten som sier noe om hvilke soner eller områder spillelisten skal brukes i.

Du kan lage så mange spillelister som du vil, men kun bruke en spilleliste omgangen i hver sone. Det er alltid den siste spillelisten du lager som er i bruk.


PS: Dersom du lager flere spillelister hvor samme soner er valgt, er det den siste spillelisten som vil bli kjørt. Dersom du sletter en spilleliste i menyen, forsvinner ikke spillelisten fra systemet. Spillelisten vil være aktiv helt til den blir overskrevet av en annen. Musikk og spillelister som slettes, slutter heller ikke å spille på klientmaskinene før en ny spilleliste blir laget for sonene.


Step 2

På samme måte som med innleggelse av annonser har vi laget en "drag&drop"-meny hvor du kan legge opp musikken i den rekkefølgen du måtte ønske.Step 3

Også i Step 3 har vi laget en meny som en kjenner igjen fra annonse og kampanje oppsettet i Infokanal.

Når du har valgt de aktuelle områdene får du en oversikt over spillelistene du har laget.