Infokanal® online hjelp

 

HjemInstallerBrukViktig

Kommentar

"Fra disse sidene kan du laste ned oppdatert programvare og få brukerveileding".


"Se menyen over til høyre
for emne om hjelp".


"For øvrige spørsmål,
send e-post til oss på: post@infokanal.com".

 

 

 

 

 

"Dersom du installerer et lydkort med driver som benytter DirectX, kan du bruke samme lydenhet til flere prosesser samtidig. For eksempel nettradio og logging samtidig."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lnstaller Infokanal Dead Air Alert

Når du starter installasjonsprogrammet, får du to valg. Vil du at programmet skal starte når maskinen starter og vil du ha en lenke til programmet på skrivebordet.Etter installasjonen må du starte programmet og klikke på "tannhjulet" til høyre for å åpne konfigurasjonsvinduet.

Den grønne "play" knappen klikker du på for å starte overvåkning av en lydinngang. Knappen endrer seg til en rød "stopp"-knapp når overvåkningen er startet. Du kan endre status når som helst.

Time Frame: Her velger du hvor lenge lydnivået kan være under satt nivå, før melding skal sendes.

General-Alerts
E-Mail: På første fane, "General", kan du velge om du skal motta e-mail når lydsignalet inn på valgte lydinngang kommer under et satt nivå, kommer tilbake over nivået og hvor ofte meldingen skal sendes på ny.

Low Level: Ha denne avkrysningen på om du vil motta en mail når lydnivået er lavere enn definert nivå.

Every: Her velger du hvor ofte en mail skal sendes om nivået er under satt nivå.

Repair Level: Dette valget betyr at du vil få en bekreftende melding når lydnivået igjen kommer over satt nivå.

General-Misc
Run at Windows startup: Om programmet skal starte automatisk når Windows starter.

Auto start after run
: Starter overvåkning når programmet starter.


E-Mail
Du kan definere opp til tre e-post adresser. Du kan også skrive inn og endre hvilke tekst meldingene skal inneholde. Både når det gjelder melding om at det er "stille på luften" og at sendingen er tilbake.Du må ha riktige innstillinger for SMTP server, user og password for at meldingene skal komme frem. Du kan klikke på "Send Test E-Mail" for å sjekke at dine innstillinger er korrekte.

Merk deg at noen mailserver krever en avsender i "From" for at e-post skal komme frem. Dette må være en gyldig adresse.

 


Manual

  Se menyen over for emner i hjelp.