Infokanal® online hjelp

 

HjemInstallerBrukViktig

Kommentar

"Fra disse sidene kan du laste ned oppdatert programvare og få brukerveileding".


"Se menyen over til høyre
for emne om hjelp".


"For øvrige spørsmål,
send e-post til oss på: post@infokanal.com".

 

 

"Dersom du installerer et lydkort med driver som benytter DirectX, kan du bruke samme lydenhet til flere prosesser samtidig. For eksempel nettradio og logging samtidig."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruk

Programvare

Infokanal Dead Air Alert settes normalt opp til å starte når maskinen din starter. Overvåkningen starter automatisk.

Du kan når som helst klikke på "tannhjulet" og endre dine innstillinger.
Du kan definere opp til tre e-post adresser. Du kan også skrive inn og endre hvilke tekst meldingene skal inneholde. Både når det gjelder melding om at det er "stille på luften" og at sendingen er tilbake.


Du må ha riktige innstillinger for SMTP server, user og password for at meldingene skal komme frem. Du kan klikke på "Send Test E-Mail" for å sjekke at dine innstillinger er korrekte.

Merk deg at noen mailserver krever en avsender i "From" for at e-post skal komme frem. Dette må være en gyldig adresse.

 Manual

  Se menyen over for emner i hjelp.