Infokanal® online hjelp

 

HjemInstallerBrukViktig

Kommentar

"Fra disse sidene kan du laste ned oppdatert programvare og få brukerveileding".


"Se menyen over til høyre
for emne om hjelp".


"For øvrige spørsmål,
send e-post til oss på: post@infokanal.com".

 

 

Programvaren er laget i samarbeid med NTB og lokalradioer i Norge.

 

 

 

 

Systemet er hele tiden under utvikling. Det kan hende at flere funksjoner viser når du installerer programvaren som ikke er beskrevet her. Vi vil oppdatere disse sidene.

 

 

 

 

 

 

Det er mange forskjellige avviklingssystemer. Derfor har vi designet et system som vil kunne fungere med alle systemer.

Dersom nærmere integrasjon er ønskelig mot spesifike systemer og konfigurasjoner, kan vi skrive spesialversjoner av programvaren til deg som bruker mot betaling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bruk Infokanal RN

Etter installasjon får du et standardoppsett. For Radionyhetene levert av Bording Media, anbefales 9 sekunder «Lead inn» inn og 120 sekunder «Update» tid. I denne oversikten skal vi se nærmere på hvilke muligheter det ligger i systemet for tilpassninger.

Slik ser programvinduet ut når du starter programmet.

Week-Days: Monday - Friday
Her setter en opp planen for avvikling av nyheter i ukedagene.

Week End: Saturday - Sunday
Her setter en opp planen for helgene - lørdag og søndag.

Start - Stop
Disse knappene sopper og starter kjøreplanen du setter opp (krysser av).

Lead Inn
Systemet kan spille av en fil før nyhetene starter. Ved installasjon er dette en mp3-fil med timesignal.

Se tilpasninger under for mer informasjon.

News - Update pre-time
Her angis det hvor mange sekunder før avvikling at nyhetene skal lastes ned.

Status

Her kan du se hva programmet gjør til en hver tid.

Avspillere
Avspillere for Lead Inn og Nyheter.

Avspilling
Avspillingen skjer på Windows-lydkortet som er angitt som standard. Dette er det samme lydkortet som Windows Media Player bruker ved avspilling.

Infokanal RN bruker ActiveX controll ved avspilling. Det vil si at du trygt kan bruke samme lydkort for avspilling av flere lydkilder samtidig.

Dersom du har et avviklings-system som bruker samme lydkort vil dette normalt fungere uten videre konfigurasjon.

PS: Noen avviklingsprogram bruker egne lydkort og tillater ikke avspilling av lyd fra Windows. Da må du kjøre avvikling av nyheter på en egen PC.

Imidlertid anbefaler vi at du bruker en egen PC til avvikling av nyhetene. Dette gir trygghet for avvikling og muligheten for nødvendig restart av avviklingsmaskin fra tid til annen.


Tippasninger
Du kan endre Lead Inn fila. Denne filen finner du under C:\InfokanalRN\News\Base\. Filen som kjøres heter Leadinn.mp3.

Du kan bruke funksjonen til en mengde løsninger.

- Timesignal inn (Standard).
- Bakgrunnslyd for nyhetene.
- Lyd ut fra nyhetene. Gi f.eks. rom for avvik på nyhetslengde med lyd fra 01.56 til 02.02 sekunder.

Du kan redigere og legge inn ny fil som gjør alle disse oppgavene om ønskelig. Dette er helt opp til deg som lager filen. Ved å overskrive LeadInn.mp3 vil du få ønsket resultat.

PS: Det kan være en ide å ta vare på den originale filen.

Dersom du vil benytte deg av denne muligheten, kan det være greit å dele mappen C:\InfokanalRN\News\Base\ i Windows, slik at du kan oppdatere filen fra andre maskiner i nettverket.
 

Avspilling integrert i Dalet
Det er flere måter å løse dette på. En enkel måte kan være å "Drag and Drop" en nyhetsfil fra Infokanal RN ( C:\InfokanalRN\News\update\news.mp3) inn i "Surfer" og lagre filen i en passende mappe i Dalet. Dersom du nå åpner egenskaper for filen, får du filnavnet i Dalet. Sett så opp en oppgave i oppgavebehandling i Windows for å kopiere/oppdatere denne filen fra Infokanal RN til Dalet-Server hver time. Lag en batchfil som oppdaterer filen.

Copy.cmd Eksempel (sett kopiprosess til XX.59):
  XCOPY C:\InfokanalRN\News\update\news.mp3 X:\Dalet\Lydfiler /D /Y

PS: Pass på at News Update Pre-Time er satt tilstrekkelig tidelig. Standard-innstillingen bør kjøre med godt resultat.

Når du da legger inn dette innslaget i alle kjøreplanene i Dalet, vil alltid siste nyhetssending bli avviklet.

PS: Dette vil ikke fungere med eldre versjoner av Dalet, da de ikke kan spille av MP3-filer.